I 2017 STARTER AFFALDSSORTERINGEN I ETAGEEJENDOMME

De første ejendomme er klar i april og skal sortere pap, papir, metal, plast og glas i nye beholdere.

 

Obs! Den nuværende dagrenovationsordning forbliver uændret.

Nye tømmedage på storskrald

Fra 1. januar er der ændringer i storskraldsordningen for dig, der bor i villa eller rækkehus. Storskraldet bliver fremover hentet hver 4. uge, og papir og glas udgår af ordningen.

Information

BEHOLDEREN Få mere information om selve beholderen.
Se den nye beholder
ADGANGSVEJ En nem adgangsvej til din beholder sikrer, at skraldemanden let kan tømme den.
Se hvordan du tjekker din adgangsvej
SORTERING Se her hvad, du kan komme i din nye beholder.
LYNGBY-TAARBÆK_fraktioner, uden lille txtSådan kan du bruge beholderen
TIDSPLAN Udrulningen af beholdere i Lyngby er nu afsluttet. Husk: Etageboliger er i 2017-2018.
DERFOR Du er med til at skåne miljøet mod unødvendig forurening, hver gang du sorterer affald, der kan genanvendes til nye produkter, fra det affald, der ender med at blive brændt.
Se, hvordan din indsats nytter

 

 

 

HUSK at pap og karton ikke kan komme i papirrummet af firekammerbeholderen.

Det skal i dagrenovationen eller samles og bundtes med snor til storskrald.

 

 

 

Sortér noget mer’!

16802 webgrafik_godt_sorteret_01