Affaldssortering – nu også i etageejendomme

Mange boligselskaber er i fuld gang med affaldssortering og sorterer nu pap, papir, metal, plast og glas fra til genanvendelse.

Der er vigtige ressourcer gemt i affald, og jo mere vi sorterer, jo mere gør vi for miljøet.

Høj genanvendelsesprocent

Det giver rigtig god mening at sortere vores affald. Det er en rigtig stor andel, der bliver omdannet til nye produkter, og sparer miljøet for en stor belastning.

  • 98% af det indleverede glas bliver til nye glasprodukter
  • 90% af det indleverede pap bliver til nye papprodukter
  • 90 % af det indleverede papir bliver til nye papirprodukter
  • 75 % af det plast bliver til nye plastprodukter
Kilde: Vestforbrænding

Information

BEHOLDEREN Få mere information om selve beholderen.
Se den nye beholder
ADGANGSVEJ En nem adgangsvej til din beholder sikrer, at skraldemanden let kan tømme den.
Se hvordan du tjekker din adgangsvej
SORTERING Se her hvad, du kan komme i din nye beholder.
LYNGBY-TAARBÆK_fraktioner, uden lille txtSådan kan du bruge beholderen
TIDSPLAN Udrulningen af beholdere i Lyngby er nu afsluttet. Etageboliger fortsætter i 2018.
DERFOR Du er med til at skåne miljøet mod unødvendig forurening, hver gang du sorterer affald, der kan genanvendes til nye produkter, fra det affald, der ender med at blive brændt.
Se, hvordan din indsats nytter

 

 

 

HUSK at pap og karton ikke kan komme i firekammerbeholderen.

Det skal i dagrenovationen eller kan sættes ud til storskrald.

Sortér noget mer’!

16802 webgrafik_godt_sorteret_02