Affaldssortering – nu også for etageejendomme

Mange boligselskaber startede sortering i løbet af 2017 og sorterer nu pap, papir, metal, plast og glas fra til genanvendelse.

Der er vigtige ressourcer gemt i affald, og jo mere vi sorterer, jo mere gør vi for miljøet.

Kom nemt af med dit brugte juletræ

Bor du vest for S-togsbanen så sæt træet ud søndag d. 7. om aftenen. Så bliver det hentet mandag eller tirsdag.

 

Bor du øst for S-togsbanen, så sæt det ud senest tirsdag aften d. 9. Så henter vi det onsdag eller torsdag.

 

Information

BEHOLDEREN Få mere information om selve beholderen.
Se den nye beholder
ADGANGSVEJ En nem adgangsvej til din beholder sikrer, at skraldemanden let kan tømme den.
Se hvordan du tjekker din adgangsvej
SORTERING Se her hvad, du kan komme i din nye beholder.
LYNGBY-TAARBÆK_fraktioner, uden lille txtSådan kan du bruge beholderen
TIDSPLAN Udrulningen af beholdere i Lyngby er nu afsluttet. Etageboliger fortsætter i 2018.
DERFOR Du er med til at skåne miljøet mod unødvendig forurening, hver gang du sorterer affald, der kan genanvendes til nye produkter, fra det affald, der ender med at blive brændt.
Se, hvordan din indsats nytter

 

 

 

HUSK at pap og karton ikke kan komme i papirrummet af firekammerbeholderen.

Det skal i dagrenovationen eller samles og bundtes med snor til storskrald.

Sortér noget mer’!

16802 webgrafik_godt_sorteret_02