Den røde miljøboks

LYNGBY-TAARBÆK_farligt affald

Sammen med din nye genbrugsbeholder får du også udleveret en rød miljøboks.

Den røde boks kan stilles frem ved siden af dagrenovationen på den almindelige tømmedag for dagrenovation. Så sørger skraldemanden for, at den bliver tømt. Boksen er på 42 liter.

Det må du lægge i miljøboksen

 • Småt elektronik
 • Kemikaliebeholdere (fra terpentin, klor etc.)
 • Brugte batterier
 • Energisparepærer
 • Malingbøtter
 • Gamle mobiltelefoner
 • Plantegift og gødning
 • Termometre
 • Gift til skadedyr
 • Sko og postkort med lys og batterier
 • Keramik og porcelæn
 • Legetøj med batterier

Det må du aldrig lægge i miljøboksen

 • Medicinrester og -emballage (det skal afleveres på apoteket)
 • Kanyler (afleveres på apoteket)
 • Selvantændelige klude og væsker (gennemvæd dem og læg dem i et glas med tætsluttende låg og afleverer dem på genbrugspladsen)
 • Trykflasker (afleveres på genbrugspladsen)
 • Spidse og skarpe genstande (knive etc. afleveres på genbrugspladsen)
 • Fyrværkeri og sprængstoffer (almindeligt fyrværkeri kan afleveres på genbrugspladsen)
 • Ulovligt fyrværkeri (kontakt politiet)

 

farligt affald beholder tynd streg

 

15623 Lille infobok_papir