FAQ

Få svar på dine spørgsmål !

Hvorfor skal jeg have en ny beholder ved husstanden, når jeg allerede har en til dagrenovation og en til haveaffald?

Den nye beholder skal gøre det nemt for dig at sortere endnu mere og være med til at genanvende kostbare ressourcer. Den nye beholder bliver hentet ved døren. Når du sorterer mere, betyder det, at vi alle sammen kan være med til at nå målet om at genbruge flere af de værdifulde ressourcer, der er i vores affald.

Får jeg stadig tømt dagrenovation og afhentet storskrald, som jeg plejer?

Ja. De eksisterende ordninger fortsætter indtil videre som hidtil. Det er muligt at tilmelde sig 14 dages tømning på dagrenovation, hvis du oplever, at der er for meget plads i sækken, efter du er begyndt at sortere glas, papir, metal og plast fra. Hvis du ønsker 14-dages tømning af dagrenovation, kan du ændre det her via LTF’s hjemmeside.

Kan jeg slippe for beholderen og spare penge?

Hvis du ikke ønsker den nye beholder, kan du aflevere den tilbage igen –giv os blot besked på forsyning@ltf.dk. Du kan ikke få reduceret taksten. Beholderen bliver betalt over grundtaksten, som alle husstande betaler.

Hvem ejer beholderen?

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ejer beholderen og står for almindelig vedligehold af den.

Hvor stor er beholderen?

Beholderen er 240 liter – fordelt på 90 liter til henholdsvis plast og papir og 30 liter til metal og glas.

Den er 107 cm høj, 58 cm bred, 80 cm dyb foroven og 57 cm dyb i bunden. Se illustration af beholderen her.

Den røde miljøboks til farligt affald rummer 42 liter.

Hvor langt inde på grunden må beholderen stå?

Beholderen må stå så langt inde på din grund, som det passer dig. Dog skal adgangsvejen og standpladsen leve op til kravene, som kan ses her.

Kan jeg bestille en større eller mindre beholder efter behov?

Nej.

Jeg bor i villa og vil gerne dele beholder med min nabo, kan jeg det?

Hvis hverken du eller din nabo har brug for så meget plads i beholderen, må I gerne dele beholder. I skal bare være enige om det, og en af jer skal afmelde beholderen. Ring eller skriv til os på forsyning@ltf.dk, så henter vi den beholder, der er til overs.

Jeg bor i villa eller rækkehus og har mere affald, end der kan være i beholderen ?

Hvis din beholder er fyldt, og du stadig har for meget affald, må du ikke proppe beholderen. Har du tit for meget affald, kan du få en ekstra beholder. Ellers kan du køre det overskydende affald til genbrugsstationen på Firskovvej 9.

Hvem skal rengøre den nye beholder?

Du skal som bruger selv rengøre din beholder, men Lyngby-Taarbæk Forsyning vedligeholder dem. Hvis beholderen eksempelvis går i stykker eller er defekt, sørger vi for reparation eller udskiftning.

Hvordan skal beholderen stå?

Beholderen skal stå med håndtaget og hjul udad, den dag den tømmes, så den er nem at tage fat i for skraldemanden. Husk, at låget på den nye beholder kan åbnes fra begge sider, da det er to-delt.

Hvad er kravene til min adgangsvej ?

Du skal sørge for, at adgangsvejen for skraldemanden er i orden. Arbejdstilsynet har nogle regler, som skal være opfyldt:

  • Der skal være et fast, jævnt og plant underlag, som for eksempel asfalt, fliser eller stampet grus. Der må ikke ligge løst grus, perlesten eller græs
  • Ingen trin, trapper eller stigninger over 10 %, dvs 10 cm per meter
  • Frihøjde på minimum 2 meter og en bredde på minimum 1 meter, så skraldemanden uhindret kan passere med beholderen
  • Der må kun være én låge eller dør på vejen, og den skal kunne stå åben af sig selv
  • Der skal være fri for cykler, barnevogne og lignende
  • Beholderen skal stå med håndtaget udad på tømmedagen

Hvis kravene ikke kan overholdes, skal beholderen stilles frem til det sted, hvor adgangsvejen er i orden – senest kl. 7 på tømmedagen.

Skal man kunne se beholderen fra fortovet?

Nej, det skal man ikke, men det hjælper skraldemanden i hans arbejde, hvis den ikke er gemt alt for godt væk.

Bliver affaldet blandet sammen, efter det er hentet?

Nej, affaldet bliver ikke blandet. Skraldebilerne er delt i fire rum, og når beholderen tømmes, falder de fire affaldstyper ned i hver sit rum. Efterfølgende bliver rummene tømt separat, så affaldet på intet tidspunkt bliver blandet sammen.

Hvad sker der med affaldet, når det køres væk?

Skraldebilerne tømmes på Vestforbrænding, hvor affaldet gennemgås og eftersorteres. Derefter afsættes det sorterede affald til genbrug og bliver herefter omdannet til nye materialer.

 

 

 

15623 Lille infobok_metal