Affaldssortering i etageejendomme

Mange etageejendomme i Lyngby er i fuld gang med at affaldssortere. Og mange ejendomme kommer løbende med. Mere sortering af pap, papir, metal, plast og glas sikrer mere genanvendelse og er med til at skabe et bedre miljøregnskab.

 

Sorteringsfolder sendes til alle

Bor du i en af de ejendomme, der får beholdere til sortering, er der en sorteringsfolder på vej til dig i posten. Her kan du se, hvordan man sorterer de forskellige affaldstyper fra dagrenovationen til genanvendelse.

Information

TIDSPLAN Udrulningen af beholdere til etageejendomme fortsætter i 2018.
Se, hvornår der kommer beholdere
AFFALDSTYPER Nu kan du, der bor i etagebolig, også være med til at sortere plast, metal, glas, papir og pap fra til genanvendelse. Se, her hvordan

LYNGBY-TAARBÆK_fraktioner, uden lille txt

NEM SORTERING INDENDØRE Også små køkkener kan indrettes med smarte sorteringsløsninger. Se eksempler her
DERFOR SORTERER VI AFFALDET Du er med til at skåne miljøet mod unødvendig forurening, hver gang du sorterer affald, der kan genanvendes til nye produkter, fra det affald, der ender med at blive brændt.
Se, hvordan din indsats nytter
TIL VICEVÆRT & ADMINISTRATOR Her finder du informationsmateriale, information om adgangsvej til beholderne, farligt affald, økonomi og meget mere

 

 

DERFOR SORTERER VI

I 2022 skal vi genanvende 50% af vores husholdningsaffald. Det er målsætningen i ressource-strategien fra 2013 ‘Danmark uden affald’.

I Lyngby-Taarbæk vil vi gerne bidrage til at nå det mål og genanvende mange af de ressourcer, der gemmer sig i vores affald. Læs mere her.

Sortér noget mer’!